mountain drive to see

intense remembering of

a union of love

/

fjellet stasjonen for å se

intense huske på

en union av kjærlighet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *