today I receive

the gifts from his love’s work

a toll to fram form

/

i gag skal jeg motta

gaver fra hans kjærlighet arbeid

et verktøy for å ramme in skjemaet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *