Skip to content

Category: Haiku

Haiku på norsk

For a year, I wrote by hand on paper, a haiku-a-day. Then I translated the haikus to Norwegian, using Google Translate. Of course, these translations are not accurate and likely make little to…

Leave a Comment

27.mai.2015

strong songs for stretching wind swirls flower dust and tears a peaceful embrace / sterke sanger for å strekke vinden virvler blomst støv og tårer en fredelig omfavnelse

Leave a Comment

26.mai.2015

busy cleaning day washing stretching and learning putting my feet up / opptatt rengjøring dag vasking stretching og læring å sette min fot opp

Leave a Comment

25.mai.2015

strange dreams give sun way to part eyes away for fun camera shutters / rare drømmer gi Søn måte til en del øyne bort for moro skyld kamera skodder

Leave a Comment

24.mai.2015

sleeping in feels good on the occasion of rain dusk perfumes nostrils / sover i føles godt i anledning av regn skumring parfymer neseborene

Leave a Comment

23.mai.2015

getting a new lens ferry rides transforms the day tasting new candy / får en ny linse fergeturer forvandler dag smaker nye candy

Leave a Comment

22.mai.2015

today I receive the gifts from his love’s work a toll to fram form / i gag skal jeg motta gaver fra hans kjærlighet arbeid et verktøy for å ramme in skjemaet

Leave a Comment

21.mai.2015

strong sun make cold shade a gusty month of coming toward an unknown place / sterk søl gjør kald skygge en gusty måned kommer mot et unkjent sted  

Leave a Comment

20.mai.2015

a sun out makes light finding opportunity see very corner / en sol ute gjør lys finne muligheter se hvert hjørne

Leave a Comment