Skip to content

Category: Haiku

19.mai.2015

drawing a hot bath kissing waits for a lacked warmth for fear must subside / å tenge et varmt bad kyssing venter på en manglet varme for frykt skal avta

Leave a Comment

18.mai.2015

some nights are itchy eyes burning no knowing had new moon makes darkness / noen netter er kløende øynene brenning no vel vitende hadde nymåne gjør mørket

Leave a Comment

17.mai.2015

unpack a small case empty the past from my mind adapting new time / pakke un en liten sak tømme det siste fra meg tilpasse ny tid

Leave a Comment

16.mai.2015

day of relieving tensions built from expansed space new reality / dagene av lindrende spenninger bygget fra expansed plass ny virkelighet

Leave a Comment

15.mai.2015

one-hundred twenty a heavy weight to carry made strong by lightness / ett hundretjue en tungvekt å bære styrket av lettnet

Leave a Comment

14.mai.2015

early morning ride a brief goodbye and check bags pass through x-ray screen / tidlig morgen tur en kort farvel, og sjekk poser passere gjennom x-ray skjermen

Leave a Comment

13.mai.2015

time past as blinking one day slower on day fast imminent feeling / tid fortid som blinker en dag tregere en dag rask hengende følesle

Leave a Comment

12.mai.2015

day before the day imparting focus with mind a mantra for calm / dagen for dagen formidle fokus med tenke et mantra for ro

Leave a Comment

11.mai.2015

last days of timezones days as the nights between two the space among grows / siste dagene i tidssoner dager som nettene mellom to plass blant vokser

Leave a Comment