22.mai.2015

today I receive

the gifts from his love’s work

a toll to fram form

/

i gag skal jeg motta

gaver fra hans kjærlighet arbeid

et verktøy for å ramme in skjemaet

21.mai.2015

strong sun make cold shade

a gusty month of coming

toward an unknown place

/

sterk søl gjør kald skygge

en gusty måned kommer

mot et unkjent sted

 

20.mai.2015

a sun out makes light

finding opportunity

see very corner

/

en sol ute gjør lys

finne muligheter

se hvert hjørne

19.mai.2015

drawing a hot bath

kissing waits for a lacked warmth

for fear must subside

/

å tenge et varmt bad

kyssing venter på en manglet varme

for frykt skal avta

18.mai.2015

some nights are itchy

eyes burning no knowing had

new moon makes darkness

/

noen netter er kløende

øynene brenning no vel vitende hadde

nymåne gjør mørket

17.mai.2015

unpack a small case

empty the past from my mind

adapting new time

/

pakke un en liten sak

tømme det siste fra meg

tilpasse ny tid

16.mai.2015

day of relieving

tensions built from expansed space

new reality

/

dagene av lindrende

spenninger bygget fra expansed plass

ny virkelighet

15.mai.2015

one-hundred twenty

a heavy weight to carry

made strong by lightness

/

ett hundretjue

en tungvekt å bære

styrket av lettnet

14.mai.2015

early morning ride

a brief goodbye and check bags

pass through x-ray screen

/

tidlig morgen tur

en kort farvel, og sjekk poser

passere gjennom x-ray skjermen

13.mai.2015

time past as blinking

one day slower on day fast

imminent feeling

/

tid fortid som blinker

en dag tregere en dag rask

hengende følesle