29.apr.2015

ask about the ask

all of the is comes to be

mind transforms as tree

/

spørre om be

alle de som koomer til å bli

sin for vandler som treet

28.apr.2015

learning to enjoy

transition friend love and life

daily life is joy

/

lære å nyte

overgang venn kjærlighet og livet

dagliglivet er glede

27.apr.2015

last week has arrived

inevitability

flying to my love

/

siste uken har ankommet

uunngåelighet

flyr til min kjærlighet

 

26.apr.2015

sun burning on head

cappuccino cool sea breeze

text message from love

/

solen brenner på hodet

cappuccino kjølig havbris

tekstmelding fra kjærlighet

 

25.apr.2015

a lab filled with ink

within a cube on a six

pleasing is the work

/

en lab flyt med blekk

innenfor en kube på en seks

gledelig er det arbeidet

 

24.apr.2015

sleeping in a well

clean channel for clarity

waiting not for rain

/

sover i en brønn

rene kanaler for klaret

ikke vente på regn

 

23.apr.2015

midday friend meeting

exciting discoveries

water is in all

/

dagtid venn møte

spennende fun

vann er i alt

 

22.apr.2015

phone devices on

sparsely habited white room

wishing for some tea

/

telefon en heter på

spredt habited hvite rommet

ønsker for litt te

21.apr.2015

some hope to see rain

behind a white desk in chair

must stand to get air

/

noen håper å se regn

bak en hvit pult i stolen

må stå for å få luft

20.apr.2015

random ramps were closed

the sun soon parted the clouds

a fan spins quiet

/

tilfeldige rampere ble stengt

solen snart skilles kyene

en viften snurrer rolig