26.apr.2015

sun burning on head

cappuccino cool sea breeze

text message from love

/

solen brenner på hodet

cappuccino kjølig havbris

tekstmelding fra kjærlighet

 

25.apr.2015

a lab filled with ink

within a cube on a six

pleasing is the work

/

en lab flyt med blekk

innenfor en kube på en seks

gledelig er det arbeidet

 

24.apr.2015

sleeping in a well

clean channel for clarity

waiting not for rain

/

sover i en brønn

rene kanaler for klaret

ikke vente på regn

 

23.apr.2015

midday friend meeting

exciting discoveries

water is in all

/

dagtid venn møte

spennende fun

vann er i alt

 

22.apr.2015

phone devices on

sparsely habited white room

wishing for some tea

/

telefon en heter på

spredt habited hvite rommet

ønsker for litt te

21.apr.2015

some hope to see rain

behind a white desk in chair

must stand to get air

/

noen håper å se regn

bak en hvit pult i stolen

må stå for å få luft

20.apr.2015

random ramps were closed

the sun soon parted the clouds

a fan spins quiet

/

tilfeldige rampere ble stengt

solen snart skilles kyene

en viften snurrer rolig

19.apr.2015

a hot coffee steams

purple tree petals fall fast

the mountain shakes all

/

en varm kaffe damper

lilla tre kronblad en faller raskt

fjellet rister alle

 

18.apr.2015

the secret wisdom

moss grows year round in forests

melting snow feels cold

/

den hemmelige visdom

mose vokser året rundt i skogen

snø som smelter føles kaldt

 

 

Open studio 2015

Rachel in Studio May 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sold the print on the left “moire montreal” the print on the right is available for purchase