Haiku

29.apr.2015

ask about the ask all of the is comes to be mind transforms as tree / spørre om be alle de som koomer til å bli sin for vandler som treet

Haiku

28.apr.2015

learning to enjoy transition friend love and life daily life is joy / lære å nyte overgang venn kjærlighet og livet dagliglivet er glede

Haiku

27.apr.2015

last week has arrived inevitability flying to my love / siste uken har ankommet uunngåelighet flyr til min kjærlighet  

Haiku

26.apr.2015

sun burning on head cappuccino cool sea breeze text message from love / solen brenner på hodet cappuccino kjølig havbris tekstmelding fra kjærlighet  

Haiku

25.apr.2015

a lab filled with ink within a cube on a six pleasing is the work / en lab flyt med blekk innenfor en kube på en seks gledelig er det arbeidet  

Haiku

24.apr.2015

sleeping in a well clean channel for clarity waiting not for rain / sover i en brønn rene kanaler for klaret ikke vente på regn  

Haiku

23.apr.2015

midday friend meeting exciting discoveries water is in all / dagtid venn møte spennende fun vann er i alt  

Haiku

22.apr.2015

phone devices on sparsely habited white room wishing for some tea / telefon en heter på spredt habited hvite rommet ønsker for litt te

Haiku

21.apr.2015

some hope to see rain behind a white desk in chair must stand to get air / noen håper å se regn bak en hvit pult i stolen må stå for å få luft

Haiku

20.apr.2015

random ramps were closed the sun soon parted the clouds a fan spins quiet / tilfeldige rampere ble stengt solen snart skilles kyene en viften snurrer rolig