Solfége Souche, 2018, single-channel video, sound composition and arrangement. 

Exhibited: February 2019, Palazzo Michiel, Strada Nova, 4391, 30121 Campo Santi Apostoli, Venezia, Italy

June 2019, CICA Museum,Czong Institute for Contemporary Art (CICA), Gyeonggi-do, South Korea 

 


 


 

A Solfège Souche is by definition the root of a forgotten connection with nature. In our time of rapid advancement in technology, we stand in our bodies with meridians at several ethical and moral lines. Bending and changing the borders of our bodies through technology present a chasm of unknown space. This space asks the question: Is it dangerous if we do not know what we stand to lose? The video uses the body to draw lines as movements with the light cast on the landscape. Binaural beats compose the soundtrack as psychological markers reminding: humans are essentially created within the fabric of nature. In an effort to portray a dynamic relationship with nature, instead of a dominance over nature, the butoh-dance inspired movements recreate the way lifeforms which are cut down in the forest continually find a way to reach towards light. The work is in development with an affordance technology research project. 

 

Solfège refers to a music education method developed to teach sight-singing and pitch accuracy. Originating in 11th century, music theorist Guido of Arezzo assigned six syllables (ut, re, mi, fa, sol, la) recognized now as the major scale.   Ut queant laxīs resonāre fībrīs; Mīra gestōrum famulī tuōrum; Solve pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs. Much later, the “ut” was changed to the open syllable “do”, “sol” sometimes to “so”, while “si” (later changed to “ti”) was added for the seventh scale-note, giving rise to the modern solfège. Souche is stump (of a tree), and in Latin means root while simultaneously referring to genealogy. Souche was also a name of an unknown virus claiming the lives of at least twenty people  (une souche virale inédite a fait au minimum vingt morts).

 

Affordance is what the environment offers the individual, and refers to all action possibilities depending on users’ physical capabilities. For example, a chair not only “affords” being “sat on,” but also “thrown,” “stood on,” and so on. James J. Gibson, coined the term “affordance.”

 


 
NORSK: Solfege Souche, 2018, enkelt kanel med lyd, filmet i Maridalen, Oslo, Norway
 
En Solfège Souche er per definisjon roten til en glemt forbindelse med naturen. I vår tid med rask utvikling innen teknologi, står vi i kroppene våre med meridianer på flere etiske og moralske linjer. Å bøye og endre grensene til kroppene våre ved hjelp av teknologi, representerer en kløft med ukjent rom. Dette rommet stiller spørsmålet: Er det farlig hvis vi ikke vet hva vi vil miste? Videoen bruker kroppen til å tegne linjer som bevegelser med lyset som kastes på landskapet. Binaural beats komponerer lydsporet som psykologiske markører som minner om: mennesker er i hovedsak skapt i naturens stoff. I et forsøk på å skildre et dynamisk forhold til naturen, i stedet for en dominans over naturen, gjenskaper de butoh-dans inspirerte bevegelsene måten livsformer som skjæres ned i skogen kontinuerlig finner en måte å nå mot lys på. Arbeidet er i utvikling med et prosjekt for prisgunstig teknologi.
 
Solfège viser til en musikkundervisningsmetode som er utviklet for å lære synesang og tonehøyde nøyaktighet. Musikkteoretikeren Guido fra Arezzo, som stammer fra 1200-tallet, tildelte seks stavelser (ut, re, mi, fa, sol, la) anerkjent nå som den viktigste skalaen. Ut queant laxīs resonāre fībrīs; Mīra gestōrum famulī tuōrum; Løs pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs. Mye senere ble “ut” endret til det åpne stavelsen “do”, “sol” noen ganger til “so”, mens “si” (senere endret til “ti”) ble lagt til for den syvende skalaenheten, noe som ga opphav til den moderne solfège. Souche er stubbe (av et tre), og på latin betyr rot, samtidig som det refereres til slektsforskning. Souche var også et navn på et ukjent virus som forlangte minst tjue menneskers liv (une souche virale inédite a fait au minimum vingt morts).
 
Affordance er det miljøet tilbyr den enkelte, og refererer til alle handlingsmuligheter avhengig av brukernes fysiske evner. For eksempel, en stol ikke bare “gir” å være “satt på”, men også “kastet,” “sto på,” og så videre. James J. Gibson, myntet begrepet “affordance.”