Skip to content

GONG TEPPE

Project Description / Prosjektbeskrivelse

Gong Teppe is the working title for a concept I will realise as a textile object and performance. It’s not a rug, nor a blanket, or an actual gong. The idea is to knit or weave and object that evokes comfort, warmth, but suggested accumulated dust since dust is beaten out. Instead of being on the floor, the textile will be hung over a rod, as a Gong is hung. Then instead of beating a gong, the textile will be used to perform sound by using body or perhaps another object, such as a tree branch, stones, or stick. The combination of softness, violence, humour, care, is meant to expose difficult feelings of anguish in the invisible labor people endure everyday.

 

Gong Teppe er arbeidstittelen på et konsept jeg skal å realisere. Det er ikke et teppe, heller ikke et teppe, eller en faktisk gong. Ideen er å strikke eller veve og gjenstand som fremkaller komfort, varme, men foreslått akkumulert støv siden støv er slått ut. I stedet for å ligge på gulvet, vil tekstilet henges over en stang, slik en Gong henges. Så i stedet for å slå en gong, vil tekstilet brukes til å fremføre lyd ved å bruke kropp eller kanskje en annen gjenstand, for eksempel en tregren, steiner eller stokk. Kombinasjonen av mykhet, vold, humor, omsorg, er ment å avsløre vanskelige følelser av angst i det usynlige arbeidet folk utsettes for hverdag.

Share your thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Contact artist for permissions.