Skip to content

GONG TEPPE

Gong Teppe is the working title for a sculpture and performance art. The textile is deprived of being an actual carpet or gong, and is instead knitted to create an experience and a memory for the viewer. I am seeking support to use 100% wool for a textile to hang over a bar, evoking the stand gongs that are usually hung from temples in Japan. The sculpture will evoke ritual and the domains of the sacred throughout both the home and the public space, as a rug is usually seen to warm the feet and be a decoration, or colloquially “sweep IT under the rug”. IT being whatever someone does not want to extend energy to care for. Therefore, the comfort, warmth and ritual of their transcontinental associations between Asia, Europe and the United States meet with a performance with an object to knock out the dust with another object such as a tree branch, stones, broom or stick. The tensions between softness, violence, public and private spaces are meant to reveal difficult feelings of anxiety in the home, invisible labor and open spaces to air the difficult realities people endure even when everything just looks beautiful and quiet.

 

Gong Teppe er arbeidstittelen for en skulptur og performancekunst. Tekstilen er fratatt å være et egentlig teppe eller gong, og er i stedet strikket for å skape en opplevelse og et minne for betrakteren. Jeg søker støtte til å bruke 100 % ull til et tekstil å henge over en bar, noe som fremkaller standgongene som vanligvis henges fra templer i Japan. Skulpturen vil fremkalle ritualer og det helliges domener i både hjemmet og det offentlige rom, ettersom et teppe vanligvis blir sett på for å varme føttene og være en dekorasjon, eller i daglig tale “feie IT under teppet”. Det er hva noen ikke ønsker å utvide energi til å ta vare på. Derfor møtes komforten, varmen og ritualet til deres transkontinentale assosiasjoner mellom Asia, Europa og USA med en forestilling med en gjenstand for å slå ut støvet med en annen gjenstand som en tregren, steiner, kost eller pinne. Spenningene mellom mykhet, vold, offentlige og private rom er ment å avsløre vanskelige følelser av angst i hjemmet, usynlig arbeidskraft og åpne rom for å lufte de vanskelige realitetene mennesker tåler selv når alt bare ser vakkert og stille ut.

 

Complete history of works by year. / Komplett kunstprojsket histori av år: https://rachelwolfe.com/bio/

Sketches on the concept, I am seeking support for. / Bilder om det kunst konsept. 23kilos av nederlandsk ull.

Share your thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Contact artist for permissions.